Archív článkov

Vianočná aktivita

01.12.2014 00:00
1. decembra začala príprava na vianočné sviatky pod názvom Spoznaj evanjelium podľa Lukáša. O. Patrik pri každej svätej liturgií až do Štedrého dňa rozdával prítomnému členovi rodiny na svätej liturgii dve otázky z jednej kapitoly Lukášovho evanjelia. Aktivita bola ukončená 24.12., teda na...
Celý článok

Deň úcty k starším

19.10.2014 00:00
19. okóber sa do histórie našej farnosti zapísal ako deň úcty k starším. Spoločne sme sa s našimi staršími stretli v CVČ v Juskovej Voli, kde sme o 14.00 otvorili tento deň Molebenom k Presvätej Bohorodičke pri ktorom sa prihovoril aj o. Patrik Maľarčík, správca našej...
Celý článok

Aktivita s Ježišom na cestách

03.10.2014 00:00
Tretí októbrový deň slávil o. Patrik prvú sv. liturgiu, na ktorej sa deti mohli zapojiť do aktivity S Ježišom na cestách. Deti dostali preukazy, do ktorých zbierali body za účasť na svätej liturgii, či na nejakej inej pobožnosti. 
Celý článok

Farskéá opekačka

21.09.2014 00:00
21. septembra otec Patrik s manželkou zorganizovali uvítaciu opekačku pre našu farnosť v altánku CVČ v Juskovej Voli. Asi 50 farníkov prišlo stráviť tento nádherný čas pri ohníku, hre i speve spolu so svojím novým správcom farnosti a jeho manželkou.
Celý článok

Púť do Ľutiny

17.08.2014 00:00
17. júla sme putovali do Ľutiny na Archieparchálnu odpustovú slávnosť. Nasýtenie zástupov Božím slovom a Eucharistiou priniesla predovšetkým archijerejská svätá liturgia na ľutinskej hore, ktorou slávnosť vyvrcholila. Pri oltári boli dvaja arcibiskupi metropoliti a ďalší siedmi biskupi, medzi nimi...
Celý článok

Púť mladých do Ľutiny

05.08.2014 00:00
Spolu s deviatimi mladými našej farnosti sme sa 5. septembra vybrali na Púť mladých do Ľutiny. V piatkovom programe sa na svätej liturgii prihovoril o. Patrik Maľarčík, duchovný správca CVČ v Juskovej Voli, ktorý je zároveň aj správcom našej farnosti. Svätú liturgiu sprevádzala...
Celý článok

Púť do Litmanovej

02.08.2014 00:00
V sobotu 2. júla sa naša farnosť vydala na púť do Litmanovej. Cestou na mariánsku horu sme sa pomodlili krížovú cestu.  Domov sme sa všetci naplnení svätým duchom vrátili povzbudení a upevnení v spoločenstve miestnej cirkvi.
Celý článok

Uvedenie o. Patrika Maľarčíka do farnosti

15.07.2014 00:00
15. júla 2014 o. protopresbyter Mgr. Peter Gavaľa uviedol do našej farnosti nového správcu farnosti o. Patrika Maľarčíka, ktorý pôsobil ako kaplán v Ľutine. Povzbudil všetkých prítomných k vzájomnej spolupráci a modlitbe kňaza za ľud a ľudí za kňaza. Novému správcovi vyprosoval...
Celý článok
Záznamy: 51 - 58 zo 58
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6